Declaratie

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, zodat de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd. In deze contracten is per zorgverzekeraar afgesproken welke tarieven in rekening worden gebracht.

Ketenzorg wordt rechtstreeks bij de Groninger Huisartsen Coƶperatie gedeclareerd.