Tarieven

De tarieven voor 2020 zijn bij niet gecontracteerde verzekeraars of niet te declareren tijd als volgt:

  • Intake consult (60 min.)                                                            65,00 euro
  • Vervolgconsult (30 min.)                                                          32,50 euro
  • Vervolgconsult lang (45 min.)                                                  48,75 euro
  • Vervolgconsult kort (15 min.)                                                  16,25 euro
  • Telefonisch of e-mail consult (15 min.)                                    16,25 euro
  • Individueel dieetvoorschrift (15-30 min.)*                               16,25 – 32,50 euro
  • Toeslag voor huisbezoek                                                          20,00 euro

* Hieronder wordt de tijd verstaan die de diëtist besteedt aan de analyse van voedingskundige, diëtetische en medische gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Hierbij bent u als cliënt doorgaans niet aanwezig.

Bovenstaande tarieven gelden ook als no-show tarieven met een maximum van 48,75 euro per keer.