Vergoeding

Dieetadvisering wordt in 2024 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden er mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering meer uren vergoed. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden.

Waar sprake is van ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= risico op hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering vanuit de ketenzorg vergoed. 

Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Het eigen risico geldt niet voor jongeren < 18 jaar, bij ketenzorg en bij extra uren vanuit de aanvullende verzekering.