Vergoeding

Dieetadvisering wordt in 2022 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden er mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering meer uren vergoed. Raadpleeg daarvoor uw eigen polisvoorwaarden.

Mocht u het na deze uren prettig vinden om onder behandeling te blijven of is deze tijd niet voldoende gebleken om de behandeling af te ronden dan zijn de kosten voor uzelf.

Waar sprake is van ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= risico op hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering vanuit de ketenzorg vergoed. 

Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekering in rekening gebracht. Het eigen risico geldt niet voor jongeren < 18 jaar, bij ketenzorg en bij extra uren vanuit de aanvullende verzekering.