Consulten

In het eerste consult, dat zo’n 60 minuten duurt, bekijk ik samen met u wat de reden is voor het bezoek aan mij.  Door middel van een uitgebreide anamnese bespreken we uw klachten, uw leefsituatie, eventuele dieetgeschiedenis en uw eet- en bewegingspatroon. Op die manier krijg ik een goed beeld van uw situatie en stel ik met u een individueel advies op.

Aan het eind van het eerste consult bekijken wat er verder nodig is en plannen we, indien u dit wenst, vervolggesprekken. Tijdens deze gesprekken bied ik u begeleiding en advies om uw doelen te bereiken. En kunnen we zien wat voor u moeilijke situaties of valkuilen zijn en hoe deze aan te pakken.

De diëtist is vrij toegankelijk. U kunt dus zonder verwijzing van een arts (huisarts of specialist) een afspraak maken. Ik zal dan eerst met u een korte screening doorlopen. Komt u met een verwijzing dan verzoek ik u om de verwijsbrief te overhandigen in het eerste consult. De bevindingen worden aan uw arts gerapporteerd na het eerste en laatste consult.  

Als diëtist wil ik u goede zorg bieden. Om meer inzicht te krijgen hoe u de geboden zorg heeft ervaren, werk ik samen met Qualiview. Deze organisatie regelt klantervaringsonderzoeken via anonieme metingen. Zij verzorgen voor mij de verzending per mail van de enquête, de verwerking hiervan en rapporteert de resultaten aan mij (anoniem). Hiermee kan ik de zorg verbeteren. Ik zou het op prijs stellen wanneer u deze enquête wilt invullen. Na afloop van de behandeling zal ik u toestemming vragen voor het toezenden van de enquête.